Saturday, September 22, 2007

POLITIK DAN AGAMA

[Dipetik daripada “Islam & Demokrasi”, Abdul Hadi Awang (2007)]

“Kitab al-Quran membawa cerita benar bahawa rasul-rasul bukan sahaja berdakwah dan berhadapan dengan rakyat biasa, bahkan mereka menghadapi cabaran berdepan dengan kerajaan dan raja-rajanya serta pembesar negeri di zaman masing-masing. Di kalangan para rasul itu, ada yang berjaya dan terus mendirikan kerajaan Islam seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Ada juga yang meninggal dunia sebelum menubuhkan kerajaan tetapi perjuangannya disambung oleh nabi yang lain atau sahabat yang setia selepasnya”.

“Selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar bermesyuarat bagi menyambung urusan politik Islam, sehingga sebahagian besarnya tidak hadir semasa mengebumikan jasad Nabi Muhammad. Ini menunjukkan urusan politik yang menegakkan Negara dan mentadbirnya adalah perkara besar dalam ajaran Islam”.

“Politik menjadi sebahagian daripada Islam telah menjadi persetujuan seluruh sarjana Islam (ijmak), para sahabat nabi dan generasi selepasnya (tabi’en) dan imam-iman Mujtahidin. Meskipun ada pendapat yang menafikan adanya politik dalam Islam dikira sesat dan menyeleweng daripada ajaran kitab al-Quran dab sunah Nabi Muhammad”.

“Banyak hukum-hukum yang disyaratkan pelaksanaannya dengan mendirikan kerajaan yang bersifat politik seperti hukum-hukum menyeru kebaikan dan melarang perbuatan jahat, mengawasi urusan kehidupan manusia seperti berniaga, bertani, memiliki tanah, pelaksanaan undang-undang jenayah dan lain-lain. Maka para sarjana Islam menetapkan kaedah yang terkenal iaitu,

‘Apa-apa perkara yang tidak sempurna perkara wajib melainkan dengannya maka ia juga wajib’

“Walaupun perkara urusan politik termasuk dalam perkara cabang syariat tetapi di kalangan sarjana Islam, antaranya Imam Al-Ghazali meletakkannya dalam kitab akidah. Ini kerana semua perkara Islam adalah berkaitan dengan akidah yang menjadi syarat kesempurnaannya. Akidah juga menjadi syarat sah kepada semua amalan termasuk amalan sunat. Oleh itu semua ajaran Islam tidak boleh diingkari ooleh seseorang yang beriman. Ini bukan sahaja perkara berkaitan dengan akidah tetapi termasuk juga perkara syariat dan akhlak. Ini termasuklah juga sama ada yang wajib, sunat dan harus, urusan politik dalam ajaran Islam tidak boleh dikesampingkan”.

1 comment:

Zaswiza MN said...

Politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Perjuangan mesti sehingga ke akhir hayat walau dalam apa jua cara.